Emotionele Intelligentie als brandstof voor persoonlijk succes en plezier

Emotional intelligence is the ability to sense, understand, and effectively apply the power and acuman of emotions as a source of human energy, information, connection and influence ( R.K. Cooper / A. Sawaf).

We zitten in een overgangsfase die wordt gekenmerkt door een verschuiving van een meer op materiele zaken gestoelde samenleving naar een samenleving die steeds meer gebaseerd is op persoonlijke drijfveren, maximale benutting van het innerlijk potentieel en kennis, spiritualiteit, zingeving en het accepteren van verantwoordelijkheid voor onze persoonlijk successen en geluk: Persoonlijk leiderschap!

Vanuit deze gedachte zijn wij zelf degene die kunnen bepalen hoe wij ons voelen, hoe wij handelen op basis van onze waarneming van ons leven. De meeste mensen hebben dit interpretatieproces op de “automatische piloot” gezet waardoor zij worden geleefd in plaats van zelf sturing geven aan hun leven. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat niets wat wij zintuigelijk ervaren een betekenis heeft, behalve de betekenis die er door ons aan gegeven wordt. Het is echter mogelijk de macht terug te nemen en je ervaring van de wereld, je gevoelens en hiermee samenhangende acties te veranderen (A. Robbins). Read more »

Powered by WordPress | Designed by: seo services | Thanks to seo company, web designer and internet marketing company